Za učenje ni nikoli prepozno

Društvo Univerza za tretje življensko obdobje

(Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

Poslanstvo društva Univerza za tretje življensko obdobje je ponuditi svojim članom in starejšim nenehno izobraževanje in usposabljanje na različnih področjih njihovih interesov.

Želite postati naš član?
Preprosto. Natisnite in izpolnite prijavnico in jo pošljete na naslov UTZO Ribnica, Knafljev trg 2, 1310 Ribnica. Obrazec lahko dobite TUKAJ!
Lahko pa preprosto izpolnite naš kontaktni obrazec, ki ga najdete v meniju “Kontakt” . V sporočilu napišite, da želite postati naš član in pritisnite gumb “Pošlji”! To je to.

Srečno

Vabilo v program za medosebne odnose in sporazumevanje
Mentorica: prof. dr. Ana Krajnc
Urnik: sreda, 13.00 do 14.30 (prek Zoom-a)
Mesečni prispevek: 20.- €
Prijave: univerza-3@guest.arnes.si

Iz vsebine:

Ljudje smo po naravi družbena bitja. Človek sam, brez soljudi, ne more preživeti, kajti prirojene psiho-socialne potrebe (po  varnosti, ljubezni, pripadnosti, spoštovanju, samouresničevanju …) lahko zadovoljujemo in uresničujemo le v medosebnih odnosih.
Program namenjamo pridobivanju znanja za boljše razumevanje sebe in drugih, za razvijanje ustreznih načinov reševanja konfliktov v odnosih, za prepoznavanje in razumevanje svojih čustev in čustev drugih, kar nam pomaga obvladovati različne situacije v medosebnih odnosih.
Program za medosebne odnose in sporazumevanje.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
The Third Age University of Ljubljana
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Tel: 01 433 20 90
www.utzo.si
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je bogata zgodba izobraževanja starejših, prizadevanj za družbeno vključenost starejših, spodbujanja kulture starejših, raziskovanja, razvoja, zagovorništva, prostovoljstva in svetovanja za dejavna poznejša leta življenja, sodelovanja z drugimi rodovi za boljše življenje vseh in za večjo družbeno pravičnost. V nacionalno mrežo povezuje 56 univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji.
38 let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje