Za učenje ni nikoli prepozno

Društvo Univerza za tretje življensko obdobje

(Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

Poslanstvo društva Univerza za tretje življensko obdobje je ponuditi svojim članom in starejšim nenehno izobraževanje in usposabljanje na različnih področjih njihovih interesov.

Želite postati naš član?
Preprosto. Natisnite in izpolnite prijavnico in jo pošljete na naslov UTZO Ribnica, Knafljev trg 2, 1310 Ribnica. Obrazec lahko dobite TUKAJ!
Lahko pa preprosto izpolnite naš kontaktni obrazec, ki ga najdete v meniju “Kontakt” . V sporočilu napišite, da želite postati naš član in pritisnite gumb “Pošlji”! To je to.

Srečno
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški Potok
 
Vabilo na občni zbor društva

27. 05. 2022, ob 17.00 uri, v skednju Škrabčeve domačije

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav prisotnih (M. Nosan)
2. Izvolitev organov konference: (M. Nosan)
– delovnega predsednika, (P. Lavrič)
– zapisnikarja in dveh overovateljev, (A. Debeljak/ J. Mihelič, D. Divjak)
– verifikacijske komisije. (J. Ozimek)
3. Poročila o delu društva:
– poročilo predsednika,
– finančno poročilo (M. Kožar)
– nadzornega odbora (P. Hočevar)
– častnega razsodišča
4. Razprava po poročilih
5. Plan dela za š.l.2022/2023 (M. Nosan)

6. pobude, predlogi, vprašanja k planu
7. Razno
– eventuelni nagovori gostov?
 
Svojo udeležbo potrdite TUKAJ >>
 
Poročila o delu društva najdete  TUKAJ >>